Psykologene råder: Møt motgang med selvomsorg

Da boken Hverdagspsyk ble lansert, var det rekordstort oppmøte på lanseringen. Mye tyder på at mange bærer på følelser vi trenger hjelp til å forstå og at det kan være veldig nytte å lære mer om dem for å være bedre rustet for motgang.

De siste årene har forskere innen psykologi og moderne nevrovitenskap begynt å undersøke nettopp selvomsorg som en viktig ingrediens for å ha det bedre med seg selv og møte motgang på en mer konstruktiv måte. Selvomsorg er en form for selvaksept, en form for erkjennelse av at man er verdifull og at livet til tider er brutalt og uforståelig. Selvomsorg er dermed motsatsen til skam. Skammen kan ikke overleve når vi har omsorg for oss selv.

Selvomsorg innebærer et ønske om å lindre egen lidelse, og er derfor en motiverende kraft for vekst og endring.

Selv om vi er opptatt av å være snille og gode mot andre, har vi en langt større tendens til å være harde og dømmende mot oss selv. Når vi glemmer at vi alle feiler og er uperfekte, kan vi få en følelse av å være annerledes og utenfor, som igjen gjør at vi får det enda verre. Selvomsorg innebærer erkjennelsen av å ikke være perfekt og å lære av sine feil, og å forholde seg til egne feiltrinn og svakheter på en vennlig måte. Man tar initiativ til å gjøre nødvendige endringer i eget liv for å ha det bedre. Dersom man ikke klandrer seg selv når man feiler, så innrømmer man også lettere egne feil og tør å ta nye utfordringer. Selvomsorg kan derfor gi en mer stabil følelse av verdi, som beskytter mot grubling, sinne og isolasjon, og samtidig gi høyere grad av glede, optimisme og positive følelser.

Selvomsorg er motsatsen til skam. Skammen kan derfor ikke overleve når vi har omsorg for oss selv.

Selvomsorg handler om:

a) Å være vennlig og forståelsesfull mot seg selv når man opplever smerte og lidelse, fremfor selvkritikk.
b) Å se egne opplevelser som en del av det å være menneske, en del av en større helhet – vi møter alle motgang – snarere enn å se dem som separate og isolerte hendelser kun forbeholdt en selv.
c) Å ikke identifisere seg med forhold man ikke kan gjøre noe med, som for eksempel ved en avvisning. Det er som oftest situasjonen og ikke deg det er noe galt med.

Dette er ferdigheter. Selvomsorg er derfor noe vi kan øve oss på, slik at vi kan vende oss mot smerten og omfavne den med vennlighet uten bedømmelse. For å kunne berolige og trøste deg selv når du står midt oppi noe som kjennes vanskelig, kan du spørre: «Hva trenger jeg akkurat nå?» Det handler om å akseptere sine svakere sider og erkjenne feil uten å klandre seg selv for dem.

Det handler om å akseptere sine svakere sider og erkjenne feil uten å klandre seg selv for dem.

Carina Poulsen og Rebekka Egeland.
Psykologene Carina Poulsen og Rebekka Egeland. Foto: Foto: Kaja Bruskeland.

Trening i selvomsorg stimulerer faktisk prosesser i hjernen som har med følelsen av kjærlighet, støtte og tilhørighet å gjøre. Det er akkurat den samme prosessen som muligens skrus av ved depresjon, som er full av selvkritikk og forakt. Selvomsorg kan skru av trusselsystemet som opprettholder usikkerhet, og aktivere det beroligende systemet som gir trygghet. Fordi det å feile og komme til kort er en del av det å være menneske og noe som kan møtes med varme og aksept, vil selvomsorg virke styrkende når selvfølelsen ikke strekker til. Selvomsorg kan i praksis svekke negativt syn på en selv og andre, fordi skam og isolasjon avtar. Dermed kan vi utvikle et mer objektivt bilde av egne ressurser og svakheter, fremfor å ta feilsteg personlig, og lettere søke støtte hos andre. Selvomsorg kommer derfor med mange lindrende egenskaper som skaper god regulering av følelser og fungerer som en buffer mot negativ selvfølelse i møte med stressende situasjoner. Vi kan trene på disse evnene, men det krever egeninnsats. Resultatet blir imidlertid at vi øker selvfølelsen og får det bedre med oss selv. Det å skape endring i gamle mønstre kan være en lengre prosess. Det krever mot fordi vi vil møte frykt underveis. Reelle endringer tar tid, og det er akkurat det vi skal gi det. Ett steg og én dag av gangen.

Vitnesbyrd: Du er verdifull og verdt å elske

  • Du er verdifull – bare fordi du er til – og det kan ingen ta fra deg.
  • Du er god nok akkurat som du er, med alle dine styrker og begrensninger.
  • Du er like mye verdt som alle andre, og du er en del av en felles helhet.
Hverdagspsyk
Les mer og kjøp boka #Hverdagspsyk på cappelendamm.no

I boka gir forfatterne flere konkrete tips til hvordan man kan øve på selvomsorg. Les mer og kjøp boka her

Hør podcast med forfatterne her: