I dag sier vi NEI til mobbing

Bilderesultat for nei til nettmobbing

29. september, har media fokus på nettmobbing. Boksnakk og Bestselgerklubben, som i stor grad er nettbasert, gir stor tommel opp for alle tiltak for å lære unge og gamle, god nettskikk. Nettmobbing har blitt et økende problem, og gjør mobbing til et enda farligere anliggende. Alle voksne – og spesielt dem som er i posisjon til å påvirke unge har en jobb å gjøre. Mobbing? Nei takk.

Halvparten av barna som blir mobbet forteller det aldri til noen. Dermed får de heller ikke den hjelpen de trenger og har krav på.

Ann Kristin Liland er aktuell med Alle mot en, en bok om hvordan familien hennes har kjempet mot mobbingen av hennes sånn. Boken inneholder også en hel del praktiske råd og opplysninger om hva slags rettigheter man har som barn og forelder når barnet blir mobbet.
Ann Kristin Liland har skrevet boken Alle mot en, en bok om hvordan familien hennes har kjempet mot mobbingen av hennes sønn Robert. Boken inneholder også en hel del praktiske råd og opplysninger om hva slags rettigheter man har som barn og forelder når barnet blir mobbet, og om hvordan det påvirker barnet psykisk.

Når barn endrer atferd og blir enten svært stille eller veldig utagerende, er det ofte et varsel om at noe er galt. Da er det lurt å følge med, for det kan bety at barnet ditt blir mobbet.

Hvis du oppdager at barnet ditt blir mobbet, er det viktig å rapportere dette til skolen så fort som mulig. Du skal da be om at det fattes et enkeltvedtak, noe som i praksis betyr at skolen må etterforske saken å finne omfanget av mobbingen, og hvem som mobber og mobbes. Ofte er det flere som blir mobbet, og enda flere som mobber.

Når skolen har etterforsket skal de gjøre noe for å stoppe mobbingen. Hvis du som forelder ikke er enig i tiltakene skolen setter inn, eller at skolen lar være å fatte enkeltvedtak når du ber om det, kan du sende en skriftlig klage til fylkesmannen.

I mobbesaker er det avgjørende at man har dokumentasjon. Be skolen om å få tilsendt referat etter alle møter og henvendelser til skolen. Denne dokumentasjonen skal også legges ved i elevmappen til den enkelte elev.  Hvis du oppdager at barnet ditt blir mobbet er det lurt å kontakte fastlegen for en vurdering. Da kan fastlegen henvise videre hvis dette er nødvendig, eller bare journalføre at du har vært der med barnet ditt slik at dette registreres, nesten som en yrkesskade.

Her kommer en kort oppsummering på 9 punkter hva du som forelder bør gjøre når du oppdager at barnet ditt blir mobbet:

  • Lytt til barnets historie.
  • Ta kontakt med skolen og be om et møte.
  • Ta med deg en du stoler på til møte hvis du føler deg usikker.
  • Sett deg inn i lovgivningen og ta med deg dokumentene til møte med skolen.
  • Be skolen fatte et enkeltvedtak.
  • Klag til fylkesmannen hvis du er uenig i vedtaket.
  • Dokumenter alt som skjer, samle all dokumentasjon et sted.
  • Før dagbok.
  • Send barnet ditt til fastlegen for en vurdering.

Innlegget har tidligere vært publisert på forlagsliv.no

Ann Kristin Liland Alle mot en